"look happier" — Słownik kolokacji angielskich

look happier kolokacja
Popularniejsza odmiana: look happy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj szczęśliwszy
  1. look czasownik + happy przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    He made a call and came back to us looking very happy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo