"look down for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spuść wzrok na moment
  1. look czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He stood looking down at her for a moment, then walked to the window and raised it.

    Podobne kolokacje: