BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look believable" — Słownik kolokacji angielskich

look believable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj wiarygodny
  1. look czasownik + believable przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team wanted the game to look believable, but not necessarily realistic, similar to Japanese animated films.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo