"longtime official" — Słownik kolokacji angielskich

longtime official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): longtime urzędnik
  1. longtime przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His father is a longtime official of the International Longshoreman's Association who ran for the City Council in 1991.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo