"long-time friend" — Słownik kolokacji angielskich

long-time friend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary przyjaciel
  1. long-time przymiotnik + friend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was no way to speak to a close and long-time friend.

    Podobne kolokacje:

podobne do "long-time friend" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "long-time friend" po angielsku

rzeczownik