"lonely eye" — Słownik kolokacji angielskich

lonely eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotne oko
  1. lonely przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A nation's cities turn their lonely eyes to you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo