"lone survivor" — Słownik kolokacji angielskich

lone survivor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotny ocalały
  1. lone przymiotnik + survivor rzeczownik
    Silna kolokacja

    Shortly, two senior detectives appeared and began to question the family's lone survivor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo