"local affair" — Słownik kolokacji angielskich

local affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowa sprawa
  1. local przymiotnik + affair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The church is involved in local affairs within an excellent web site.

powered by  eTutor logo