"live away" — Słownik kolokacji angielskich

live away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyj daleko
  1. live czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    Bring all the teachers and the students of this house, even those who live away.

powered by  eTutor logo