"listen to one's lies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsłuchać czyjś kłamstwa
  1. listen czasownik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I did not swear to listen to your lies, Blade."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo