"listen to one's breathing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsłuchać czyjś oddychanie
  1. listen czasownik + breathing rzeczownik
    Silna kolokacja

    He looked carefully at the boy's face and listened to his breathing.

powered by  eTutor logo