"listen for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słuchaj na moment
  1. listen czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Will you sit and listen to me for a moment?"

    Podobne kolokacje: