"list vulnerable" — Słownik kolokacji angielskich

list vulnerable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista podatny
  1. list czasownik + vulnerable przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Within the region, the koala is listed as vulnerable.