"list activities" — Słownik kolokacji angielskich

list activities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działalności listy
  1. list czasownik + activity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It publishes a quarterly newsletter listing the events and activities of its member organisations.

    Podobne kolokacje: