PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"lifestyle intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja luksusowa
  1. lifestyle rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Treatments used in children are primarily lifestyle interventions and behavioral techniques.