"lifelong project" — Słownik kolokacji angielskich

lifelong project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt na całe życie
  1. lifelong przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The end of metaphysics means that the lifelong project of the human species has become, in its historical development, a suicidal enterprise.