"lie says" — Słownik kolokacji angielskich

lie says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamstwo oznacza
  1. lie rzeczownik + say czasownik
    Luźna kolokacja

    I want to ask ve something,' lie said, running a hand down the length f my back.

    Podobne kolokacje: