"leftover money" — Słownik kolokacji angielskich

leftover money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leftover pieniądze
  1. leftover przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You can spend the leftover money on a memory card (not included).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo