"leather tube" — Słownik kolokacji angielskich

leather tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura skórzana
  1. leather rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was a long, leather tube filled with ballast that was intended to help gauge and maintain a fixed altitude over the ice.

    Podobne kolokacje: