"league teammate" — Słownik kolokacji angielskich

league teammate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga teammate
  1. league rzeczownik + teammate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Don Mattingly sounds as if he is ready to leave his former minor league teammate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo