"league faces" — Słownik kolokacji angielskich

league faces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarze ligi
  1. league rzeczownik + face czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With major monetary issues on the table, the league faces the growing possibility of losing games to labor strife for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo