BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"league career" — Słownik kolokacji angielskich

league career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga kariera
  1. league rzeczownik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But by the end of the 1967 season, his major league career was over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo