"league cancels" — Słownik kolokacji angielskich

league cancels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga odwołuje
  1. league rzeczownik + cancel czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of today, the league has canceled 775 games of its 1,230-game regular season.

    Podobne kolokacje: