ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league award" — Słownik kolokacji angielskich

league award kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda ligi
  1. league rzeczownik + award rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league awards expansion franchises to Charlotte, Miami, Minneapolis, and Orlando.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo