BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"lay participation" — Słownik kolokacji angielskich

lay participation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): laicki udział
  1. lay przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The social and medical institutions that were founded by them are now in the care of foundations with lay participation.

powered by  eTutor logo