"later project" — Słownik kolokacji angielskich

later project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później projekt
  1. later przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Completion of the western side of the loop would be subject to further funding in a later project.

    Podobne kolokacje: