"late deal" — Słownik kolokacji angielskich

late deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spóźniona transakcja
  1. late przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The latest deal will give Vendior access to 25 countries, up from 9.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo