Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"large worm" — Słownik kolokacji angielskich

large worm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży robak
  1. large przymiotnik + worm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A large flying worm that Iris befriended in her travels.

    Podobne kolokacje: