"large wafer" — Słownik kolokacji angielskich

large wafer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obfity opłatek
  1. large przymiotnik + wafer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For decades, computer designers have tried to figure out how to make computer systems out of single large wafers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo