"large voltage" — Słownik kolokacji angielskich

large voltage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże napięcie prądu elektrycznego
  1. large przymiotnik + voltage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If they did, then as we just said, a large voltage would be across their body, driving a large current, and shocking them, hurting them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo