"large student" — Słownik kolokacji angielskich

large student kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży student
  1. large przymiotnik + student rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With more than 33,000 members, it is also the largest students' union in Sweden.

powered by  eTutor logo