"large stockpile" — Słownik kolokacji angielskich

large stockpile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zapas
  1. large przymiotnik + stockpile rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Dealers typically prefer not to end the quarter with large stockpiles on hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo