"large splotch" — Słownik kolokacji angielskich

large splotch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża plama
  1. large przymiotnik + splotch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My vision was going in large grey-white splotches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo