"large sect" — Słownik kolokacji angielskich

large sect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża sekta
  1. large przymiotnik + sect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new council listed 80 large sects which it considered potentially dangerous to Russian society, and mentioned that there were thousands of smaller ones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo