"large sales" — Słownik kolokacji angielskich

large sales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże sprzedaże
  1. large przymiotnik + sales rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he was unable to mention any large sales.

powered by  eTutor logo