"large rug" — Słownik kolokacji angielskich

large rug kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży chodnik
  1. large przymiotnik + rug rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There was a large Persian rug underneath my white couch and chair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo