ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large residence" — Słownik kolokacji angielskich

large residence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża rezydencja
  1. large przymiotnik + residence rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I said, picking up a photograph of another large residence.

powered by  eTutor logo