"large republic" — Słownik kolokacji angielskich

large republic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża republika
  1. large przymiotnik + republic rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Serbia was the largest republic and the largest ethnic group.

powered by  eTutor logo