"large rectangle" — Słownik kolokacji angielskich

large rectangle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży prostokąt
  1. large przymiotnik + rectangle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She held up a large rectangle of cardboard with big black letters across it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo