"large raft" — Słownik kolokacji angielskich

large raft kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża tratwa
  1. large przymiotnik + raft rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We should be able to fashion a raft large enough to support us all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo