"large quantity" — Słownik kolokacji angielskich

large quantity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża ilość
  1. large przymiotnik + quantity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Just tell me how I go about getting hold of a large quantity."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo