"large pupil" — Słownik kolokacji angielskich

large pupil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży uczeń
  1. large przymiotnik + pupil rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her eyes had china whites but darkly pink irises around the large black pupils.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo