ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large pulley" — Słownik kolokacji angielskich

large pulley kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży blok
  1. large przymiotnik + pulley rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    German systems usually use a single large tensioning pulley with a toothed rim, mounted on an arm hinged to the mast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo