"large policy" — Słownik kolokacji angielskich

large policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża polityka
  1. large przymiotnik + policy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With a large flight-insurance policy, she sent it on the shortest possible airline flight to Denver.

powered by  eTutor logo