"large paycheck" — Słownik kolokacji angielskich

large paycheck kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża wypłata czekiem
  1. large przymiotnik + paycheck rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They get their large paycheck and wonder where all the money went.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo