"large palace" — Słownik kolokacji angielskich

large palace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży pałac
  1. large przymiotnik + palace rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He built a large palace in the town of Versailles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo