"large pair" — Słownik kolokacji angielskich

large pair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża para
  1. large przymiotnik + pair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Make a miniature for a table or have a larger pair on either side of the front door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo