"large mural" — Słownik kolokacji angielskich

large mural kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże malowidło ścienne
  1. large przymiotnik + mural rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Behind him was a large mural on the side of a building, titled, "To all our fallen soldiers."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo