"large mountain" — Słownik kolokacji angielskich

large mountain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża góra
  1. large przymiotnik + mountain rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The town is dominated by large mountains on all sides.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo