"large mortgage" — Słownik kolokacji angielskich

large mortgage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża hipoteka
  1. large przymiotnik + mortgage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She also wanted to buy a home that didn't require a large mortgage.

powered by  eTutor logo